انجام پایان نامه تضعیف جایگاه روابط عمومی در دولت برآمده از روابط عمومی

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |تضعیف جایگاه روابط عمومی در دولت برآمده از روابط عمومی

چندی پیش خبری مبنی بر تنزل جایگاه روابط عمومی در استانداری های کشورمنتشر شد که در موج های فزآینده اخبار و وقایع رخ داده در سطح کشور امکان پرداختن تخصصی به آن مهیا نشد. اگرچه این خبر شوک بزرگی به فعالان حوزه ارتباطات وارد کرد ، به گونه ای که احساس شد تمامی تلاش خستگی ناپذیر فعالین حوزه روابط عمومی طی ۲ دهه به ناگاه از بین رفت .

این در حالی است که علی رغم اینکه حتی اگر خلا های قانونی موجود نیز برطرف و باز مهندسی ساختار روابط عمومی در دستور کار قرار می گرفت بدلیل فقدان درک صحیح از روابط عمومی، مسیر سخت و طولانی برای شکوفایی در این حرفه پیش رو قرار گرفته است .

خوشبختانه با توجه به فعالیت های چشمگیر دانشمندان علوم ارتباطات و دانشگاه های مختلف کشور و همچنین ایجاد شوراها و انجمن های مختلف روابط عمومی ، کمبودی از نظر علمی و نیروهای متخصص در کشور احساس نمی شود و حتی بسترهای لازم علمی جهت گذار از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی جدید و مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات نیز فراهم شده است به گونه ای که مفاهیم جدیدی از روابط عمومی، همچون روابط عمومی الکترونیک ، روابط عمومی دیجیتال ، روابط عمومی آنلاین ، روابط عمومی سایبر و …. مطرح شده است .

در چند سال گذشته اهتمام جدی برای تبدیل نام روابط عمومی به ارتباطات صورت گرفت به طوری که در اواخر سال گذشته در بیست و یکمین نشست مدیران روابط عمومی شهرداری های کلان کشور در کرج که با حضور نماینده سازمان شهرداری های و دهیاری های کشوربرگزار شد، موضوع بازآفرینی ساختار و سازمان اداری روابط عمومی و امور بین الملل در شهرداریها در دستور کار قرار گرفت و ارتقا آن به اداره کل ارتباطات و بین الملل تصویب شده که از سوی وزارت کشور به شهرداری های کلانشهر ها ابلاغ گردید.

اشاره به این رویداد از این منظر است که بواسطه پیچیده گی های روابط انسانی و تغییر و تحول در مدل های ارتباطاتی دیگر حتی عنوان روابط عمومی پاسخگوی نیاز سازمان ها نخواهد بود و “ارتباطات” با مختصات حرفه ای خود باید جایگزین شود تا بتواند ماموریت های جدید این حوزه را دنبال کند.

پیچیدگی روابط انسانی و اجتماعی و تغییر مدل های ارتباطی سبب شده است که نهاد روابط عمومی دیگر یک کار لوکس و تشریفاتی و در حاشیه استانداری ها نباشد بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر و در متن اصلی یک سازمان قرار گیرد تا بتواند به عنوان چشم ، گوش و زبان و با مدیریت مطلوب رویدادها ، حافظ و تقویت کننده حسن شهرت ، حیثیت و اعتبار دولت باشد وبا سنجش مستمر محیط به عنوان نهادی تصمیم ساز و مشاوری مطلع در راستای تحقق اهداف عالیه نظام و دولت در استان ها گام بردارد و با ایفای نقش سخنگویی و اعلام عملکردها ، سیاست ها ، برنامه ها و انتظارات به عنوان پل ارتباطی بین دولت و ملت در حوزه استحفاضی خود عمل نماید چرا که دبیری شورای روابط عمومی دستگاه های اجرایی هر استان نیز تکلیفی قانونی بر عهده آنهاست و این مهم می تواند جریان زنده و پویای ارتباطی در یک استان ایجاد کند.

علی رغم مهیا سازی بسترهای علمی هنوز توفیقی در توسعه روابط عمومی ها در کشور بدست نیامده است و نگاهی گذرا شاهد رویکردهای سنتی و عدم موفقیت بسیاری از روابط عمومی ها حداقل در نهاد های دولتی می باشیم.

اگرچه یکی از مهمترین ضعف های مشهود دولت محترم در حوزه ارتباطات است و به باور بسیاری از تحلیلگران و همکاران رسانه ای، دولت در انعکاس و جریان سازی موفقیت ها و دستاوردهای خود ناکام بوده است.

از سوی دیگرعلی رغم اینکه سهم زیادی از موفقیت رییس جمهور محترم در انتخابات برگرفته از فضاهای مبتنی بر مدل های ارتباطی نوین و برگرفته از تغییرات رفتاری مردم تحت تاثیر شبکه های اجتماعی و در حقیقت مرهون کار حرفه ای و تخصصی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی بوده است انتظار بر این بود که با درک صحیح از شرایط کنونی کشور دولت پیشگام تحول در روابط عمومی ها شود.

جایگاه سازمانی مناسب نقش بسزایی در موفقیت روابط عمومی ها دارد

یکی ازمباحث مهم در موفقیت روابط عمومی ها ضرورت حضور قدرتمند روابط عمومی در تشکیلات اداری استانداری ها است . روابط سازمانی فرایندی است که موجب تنظیم ارتباطات درون سازمانی می شود و بواسطه وظایف متعدد و ضرورت ایفای نقش سخنگو و مشاور لازم است بدون هیچ واسطه ای به استاندار متصل شود و از اختیار کامل برای حل مسایل موجود و دریافت اطلاعات و گزارش های عملکرد از معاونین و مدیران کل حوزه های مختلف برخوردار باشد و امکان حضور در کلیه جلسات و مشارکت در تصمیم گیری ها برای او فراهم باشد .

حال باید دید با چه نگرشی تصمیم به تنزل جایگاه روابط عمومی در استانداری های کشور گرفته شده است.

در صورتی که به تبع نقش استانداری در یک استان، ادارات کل روابط عمومی استانداری های نیز نقش جدی در هماهنگی و تقویت ارتباطات دستگاه ها و نهادهای مختلف یک استان دارند.

چگونه ممکن است بدون جایگاه سازمانی مناسب انتظار داشته باشیم روابط عمومی استانداری ها بتوانند پل ارتباطی حاکمیت با مردم یک استان باشند و بتوانند نقش به عنوان تنظیم کننده روابط بین بخشی ایفا نمایند.

از منظر دیگر روابط عمومی در استانداری ها، روابط عمومی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در استان محسوب می شوند و در نتیجه نسبت به افزایش سرمایه های اجتماعی و احساس تعلق مردم وظیفه ذاتی دارند و باید برای ارتقا میزان رضایتمندی مردم همواره تلاشی شایسته داشته باشند.

از این روی موفقیت دولت و تبین دیدگاه ها و اطلاع رسانی عملکرد نیازمند روابط عمومی فعال و حرفه ای است و هرچقدر در این حوزه ضعیف عمل کند نارضایتی بیشتری به دلیل فقر اطلاع یابی مردم بوجود می اید و برند دولت تدبیر و امیدآسیب جدی از این حوزه خواهد دید.

با نگاهی دیگر سطح مشارکت بالای مردم در شبکه های اجتماعی وضریب نفوذ بالای فضای مجازی در مدیریت افکار عمومی نیازمند فعالیت هوشمندانه روابط عمومی در دستگاه های کشور می باشد اگر روابط عمومی به معنای واقعی، حرفه ای و علمی نباشد و از جایگاه سازمانی مناسب برخوردار نباشد به توسعه پوپولیسم منجر می شود و این اقدام دولت در تنزل جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات زمینه ساز عدم توفیق روابط عمومی در ماموریت های جدید خواهد شد.

بینش مدیرارشد و طرز تلقی و نگاه او به حوزه روابط عمومی تعیین کننده حجم و اندازه این حوزه خواهد بود و هیچ دولت، نهاد و سازمانی نمی تواند بدون موفقیت در حوزه روابط عمومی به عنوان یک مجموعه ای موفق مطرح شود و باید تاکید کرد موفقیت استانداران محترم به در موفقیت و نقش آفرینی مطلوب روابط عمومی آنها گره خورده است .

اگرچه در کنار جایگاه سازمانی مناسب می توان طرز تلقی و میزان حمایت استانداران ،بهره مندی از منابع و امکانات مناسب و همچنین شایستگی و توانمندی نیروهای شاغل و فعالیت های برنامه ای را از مهمترین عوامل موفقیت روابط عمومی ها عنوان کرد اما باید اذعان داشت اگر دولت محترم روابط عمومی را هزینه دانسته و نسبت به تجدید نظر در تصمیم خود اقدام نکند کاملا ناموفق و محکوم به شکست در جریان مدیریت افکار عمومی خواهد بود در حقیقت روابط عمومی استانداری ها در جهت افزایش رضایتمندی جامعه، حفظ و تقویت حسن شهرت دولت ، بهترین ابزار تبلیغات برای موفقیت دولت محسوب می شود .

بی شک برای تبدیل دیوارهای نفوذ ناپذیر دولت به دیوارهای شیشه ای لازم است مدیران روابط عمومی ضمن استقلال به منظور دریافت منطبق با واقعیت و جلب اعتماد مردم باید از جایگاه سازمانی مناسب برای ایفای نقش حرفه ای خود برخوردار باشد.

انتظار می رود دولت با نگاهی عمیق به اثرات این تصمیم ضمن اصلاح ابلاغیه خود به استانداری ها ، کارگروهی متشکل از اساتید، نمایندگان انجمن های علمی و صنفی این حوزه و مدیران و کارگزاران روابط عمومی تشکیل دهد و تقویت نهاد روابط عمومی را در دستور کار خود قرار دهد تا به نیکی در ذهن و خاطر آیندگان به یادگار بماند.

منبع: سایت آفتاب ،کد:A247679

انجام پایان نامه علوم سیاسی

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *